Tisztelettel köszöntjük a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közbeszerzés portálján.

A Jogtanácsosi Iroda – Közbeszerzési Osztály weboldalának célja, hogy egyrészt általános információt szolgáltasson a közbeszerzésekről a jogszabályok és egyéb előírások ismertetésével, másrészt a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény által előírt törvényi kötelezettségének eleget téve az NKE által indított és lefolytatott közbeszerzésekkel kapcsolatos nyilvánossági követelmények érvényesülését is biztosítsa.

Üdvözlettel:

Endrédi Gábor
közbeszerzési osztályvezető
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó